Swedbank Robur Transfer 60

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
200,64 SEK
PPM-nummer
819557
Morningstar kategori
Blandfond - Generation 2031-2035
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
SE0001175720
Fondens startdatum
2004-06-10
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,50%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
David Stenlund
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Transfer 60 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Aktieandelen i fonden ska fram till och med år 2019 vara mellan 40 och 70 procent och ränteandelen mellan 30 och 60 procent. Under år 2020 sker en succesiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2030 uppgå till mellan 20-50 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,7%
1 vecka 0,2%
1 månad 1,8%
3 månader 3,3%
1 år 14,4%
10 år 72,0%
15 år 121,7%
Sedan årsskiftet 2,4%
Sedan start 130,5%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Nordamerika
42,5%
Sverige
20,6%
Västeuropa exkl Sverige
18,9%
Asien exkl Japan
9,3%
Japan
6,3%
Övrigt
2,4%
Totalt är 60,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
18,9%
Industri
18,8%
Teknik
14,9%
Sjukvård
11,8%
Kommunikation
10,7%
Konsument, cyklisk
8,2%
Konsument, stabil
7,3%
Övrigt
9,3%
Totalt är 60,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
64,5%
Lång ränta
46,0%
Övrigt
0,1%
Kort ränta
-10,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31