Ålandsbanken Kort Företagsränta

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
26,45 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, korta
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
FI0008808340
Fondens startdatum
2004-12-31
Jämförelseindex
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,45%
Förvaltningskostnad
0,45%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
2,3
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Pontus Soramäki
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fonden är en kort räntefond som placerar sina medel i europeiska räntebärande värdepapper i euro. Fondens medel placeras på ett sådant sätt att ränterisken i fondens placeringar inte överstiger ränterisken för en 12-månaders penningmarknadsplacering. Fonden kan placera en del av sina medel i masskuldebrev med rörlig ränta, vilket ger möjlighet till en bättre avkastning med en låg ränterisk jämfört med traditionella korta räntefonder. Fonden kan utnyttja derivatinstrument i skyddande syfte samt för att främja en effektiv egendomsförvaltning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka -0,1%
1 månad 1,0%
3 månader -1,5%
1 år 4,2%
10 år 17,3%
15 år 54,1%
Sedan årsskiftet 0,5%
Sedan start 54,4%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
59,3%
Kort ränta
35,1%
Övrigt
5,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31