XACT Bear

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
42,66 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Bull/Bear, aktier
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
SE0005466513
Fondens startdatum
2005-02-08
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,60%
Förvaltningskostnad
0,60%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
21,0%
Sharpe Ratio 3 år
-0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Xact Kapitalförvaltning AB
Hemsida
www.xact.se
Förvaltarens namn
Stefan Hagman
Adress
Blasieholmstorg 12
Telefon
+46 (0)8 701 40 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad specialfond med målet att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150% av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30 Index. Detta innebär att om index stiger 1% så ska fondens värde sjunka med 1,5% och om index sjunker 1% så ska fondens värde stiga med 1,5%. För att upprätthålla denna negativa exponering mot indexet, köper fonden derivatinstrument när index sjunker och säljer derivatinstrument när index stiger. Denna målsättning utgör ingen garanti från fondens eller fondbolagets sida att någon viss avkastning kommer att uppnås. Fonden placerar främst i derivatinstrument. Fonden kan också placera i fondpapper, i andelar i fonder och på konto hos kreditinstitut. Placeringarna i derivatinstrument är nödvändiga för att upprätthålla fondens placeringsinriktning. Fondens medel kan också placeras i OTC-derivat.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,4%
1 vecka 0,9%
1 månad -1,7%
3 månader -7,2%
1 år -32,8%
10 år -87,6%
15 år -
Sedan årsskiftet -3,9%
Sedan start -54,8%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Kort ränta
238,2%
Lång ränta
7,2%
Övrigt
0,0%
Aktier
-145,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31