Danske Invest India A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
76,50 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Indien
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU0193801577
Fondens startdatum
2005-05-09
Jämförelseindex
MSCI India NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,10%
Förvaltningskostnad
1,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
5,4%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Adrian Lim
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier från företag som hör hemma, eller har sin huvudsakliga verksamhet, i Indien och som är noterad på en officiell fondbörs. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindex
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,7%
1 vecka -
1 månad -0,3%
3 månader -3,3%
1 år 4,4%
10 år 205,3%
15 år -
Sedan årsskiftet 6,3%
Sedan start 418,8%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Totalt är 100,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Finans
26,6%
Konsument, stabil
20,0%
Teknik
18,1%
Råvaror
10,0%
Sjukvård
7,6%
Konsument, cyklisk
5,2%
Industri
5,1%
Övrigt
7,5%
Totalt är 100,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
100,6%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-0,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31