AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A $ Acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
41,98 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, mix bolag
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
IE0033609615
Fondens startdatum
2003-10-07
Jämförelseindex
Russell 1000 TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,41%
Förvaltningskostnad
0,35%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
0,9%
Informationskvot 3 år
-1,5
   
Fondbolag
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Hemsida
www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
Abbey Court Block C
Lower Abbey Street
Telefon
+353 (0)1 790 3555
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka 1,3%
1 månad 4,6%
3 månader 10,6%
1 år 26,7%
10 år 364,8%
15 år 397,8%
Sedan årsskiftet 9,5%
Sedan start 441,7%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Nordamerika
99,3%
Övrigt
0,7%
Totalt är 99,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
21,1%
Finans
16,5%
Sjukvård
16,1%
Kommunikation
11,0%
Konsument, cyklisk
10,5%
Industri
8,6%
Konsument, stabil
7,6%
Övrigt
8,8%
Totalt är 99,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
99,9%
Kort ränta
0,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31