AB American Income A Inc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
7,26 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - dollar obligationer, flexibel
Senaste kursdatum
2019-04-24
ISIN
LU0232525039
Fondens startdatum
1993-07-01
Jämförelseindex
BBgBarc US Agg Bond TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,32%
Förvaltningskostnad
1,10%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
1,9%
Informationskvot 3 år
1,1
   
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Hemsida
www.abglobal.com
Förvaltarens namn
Paul DeNoon
Adress
18, rue Eugene Ruppert
Telefon
+352 46 39 36 151
 
Placeringsinriktning
Under normala förhållanden investerar fonden minst 50 procent avsina tillgångar i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från amerikanska statliga emittenter och företagsemittenter. Trots det föregående kan fonden under särskilda marknadsförhållanden investera mer än 50 procent av sina tillgångar i räntebärande värdepapper som har lägre kreditvärdighet (under "Investment Grade") och vilka medför större risk. Upp till 35 procent av fondens totala tillgångar får placeras i värdepapper från emittenter baserade utanför USA, inklusive tillväxtekonomier. Investeringsförvaltaren varierar kombinationen av lång- och kortfristiga värdepapper för att återspegla investeringsförvaltarens syn på ränteutvecklingen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,9%
1 vecka 2,4%
1 månad 2,2%
3 månader 7,2%
1 år 17,0%
10 år 110,6%
15 år 158,0%
Sedan årsskiftet 11,7%
Sedan start 137,0%
Kursdatum: 2019-04-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Lång ränta
96,9%
Övrigt
2,9%
Kort ränta
0,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31