Ålandsbanken Premium 30 B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
27,30 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, försiktig, global
Senaste kursdatum
2019-12-04
ISIN
FI0008809918
Fondens startdatum
2005-12-01
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,53%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
3,3%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Niklas Wellfelt
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en gynnsam värdeutveckling med låg aktierisk. Fondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper och aktier, globalt. I ett normalläge placeras 70 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 30 % i aktier. Fonden placerar sina tillgångar enligt en aktiv placeringsstrategi. Beroende på marknadsläget kan fonden placera 0–50 % av sina medel i aktier och maximalt 100 % i räntebärande värdepapper. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år för sina ränteplaceringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka -1,5%
1 månad -3,1%
3 månader -1,4%
1 år 7,2%
10 år 32,2%
15 år -
Sedan årsskiftet 11,6%
Sedan start 51,5%
Kursdatum: 2019-12-04
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
38,8%
Nordamerika
31,3%
Sverige
25,6%
Övrigt
4,3%
Totalt är 34,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
19,8%
Industri
17,6%
Sjukvård
14,6%
Teknik
12,5%
Konsument, stabil
7,5%
Konsument, cyklisk
6,7%
Kommunikation
6,3%
Råvaror
6,1%
Övrigt
8,7%
Totalt är 34,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
38,5%
Aktier
34,6%
Kort ränta
20,7%
Övrigt
6,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30