Ålandsbanken Premium 30 B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
26,84 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, försiktig, global
Senaste kursdatum
2019-08-16
ISIN
FI0008809918
Fondens startdatum
2005-12-01
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,53%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
3,1%
Informationskvot 3 år
-1,2
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Niklas Wellfelt
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en gynnsam värdeutveckling med låg aktierisk. Fondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper och aktier, globalt. I ett normalläge placeras 70 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 30 % i aktier. Fonden placerar sina tillgångar enligt en aktiv placeringsstrategi. Beroende på marknadsläget kan fonden placera 0–50 % av sina medel i aktier och maximalt 100 % i räntebärande värdepapper. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år för sina ränteplaceringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,0%
3 månader -1,1%
1 år 1,8%
10 år 38,2%
15 år -
Sedan årsskiftet 11,7%
Sedan start 51,6%
Kursdatum: 2019-08-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
47,0%
Sverige
24,9%
Nordamerika
22,9%
Övrigt
5,3%
Totalt är 27,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Finans
19,3%
Industri
17,9%
Sjukvård
14,6%
Teknik
13,3%
Konsument, cyklisk
7,8%
Konsument, stabil
7,8%
Råvaror
5,9%
Energi
5,4%
Övrigt
8,0%
Totalt är 27,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
41,4%
Aktier
30,3%
Kort ränta
23,1%
Övrigt
5,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31