SEB Korträntefond C USD - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2,52 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - dollar obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
LU0011924932
Fondens startdatum
1987-09-01
Jämförelseindex
BBgBarc US Aggregate 1-3 Yr TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,46%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
0,8%
Informationskvot 3 år
-1,3
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Marianne Gut
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i obligationer, skuldförbindelser med rörlig ränta och amerikanska statsskuldväxlar samt penningmarknadsinstrument utfärdade i amerikanska dollar. Fonden får även placera i värdepapper utgivna i andra valutor om de är säkrade mot den amerikanska dollarn. Innehaven är utgivna av stater, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade. Fondens genomsnittliga löptid uppgår till högst ett år. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Eftersom fonden är exponerad mot US-dollarn påverkas avkastningen av den svenska kronans utveckling i relation till US-dollarn.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 1,6%
1 månad 3,4%
3 månader 2,3%
1 år 7,4%
10 år 36,2%
15 år 59,9%
Sedan årsskiftet 5,1%
Sedan start 70,2%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
94,7%
Kort ränta
5,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31