AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs A Cap EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
284,98 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, fastighetsbolag Europa
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
LU0216734045
Fondens startdatum
2005-08-16
Jämförelseindex
FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR
 
Köpavgift
6%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,76%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,3
Tracking Error 3 år %
1,7%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
AXA Funds Management S.A.
Hemsida
www.axa-im.com
Förvaltarens namn
Frédéric Tempel
Adress
49, Avenue J.F. Kennedy
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Delfonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt räknat i euro huvudsakligen genom investeringar i börsnoterade aktier emitterade av företag verksamma i fastighetssektorn, hemmahörande eller vilka bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Europa. Delfonden investerar ständigt minst två tredjedelar av tillgångarna i överlåtbara värdepapper emitterade av företag verksamma i fastighetsbranschen, vilka är hemmahörande eller vilka utövar en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i Europa. Med en gräns på 200 procent av delfondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller med derivat. Derivat kan även användas i säkringssyfte.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,5%
1 vecka 2,5%
1 månad 6,8%
3 månader 11,9%
1 år 27,4%
10 år 228,5%
15 år 285,3%
Sedan årsskiftet 8,4%
Sedan start 224,2%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
90,3%
Sverige
9,7%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Fastigheter
99,7%
Övrigt
0,3%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
99,2%
Lång ränta
0,6%
Kort ränta
0,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31