Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
169,48 SEK
PPM-nummer
408898
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
LU0178670161
Fondens startdatum
2000-01-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,07%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Rikke Zink Secher
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer och kreditobligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Minst 75% av fondens totala NAV-värde skall vara denominerat i EUR eller säkrat i EUR. Fonden är aktivt förvaltad och minst 75% av fondens tillgångar skall placeras i obligationer med hög rating. Fondens totala duration skall vara lika med durationen för jämförelseindex plus/minus två år. Fonden kan använda sig av derivatinstrument och CDS (Credit Default Swaps). Vanligtvis är den förväntade gearingsnivån 20%.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,3%
1 månad 1,0%
3 månader 1,4%
1 år 5,6%
10 år 62,2%
15 år 72,2%
Sedan årsskiftet 1,3%
Sedan start 105,2%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
91,3%
Kort ränta
4,9%
Övrigt
3,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31