Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
241,93 USD
PPM-nummer
233460
Morningstar kategori
Indien
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
LU0236501697
Fondens startdatum
2006-01-16
Jämförelseindex
MSCI India NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,05%
Förvaltningskostnad
1,70%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
4,8%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Hemsida
www.amundi.com
Förvaltarens namn
Hicham Lahbabi
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Telefon
+352 47 676667
 
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i företag (i) som anges i Hongkong och har sin hemvist eller betydande aktivitet i Hongkong eller Folkrepubliken Kina eller (ii) har sin hemvist eller betydande aktivitet i Folkrepubliken Kina eller Taiwan. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer.Delfondens referensindikator utgörs av MSCI AC Golden Dragon Index.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 5,9%
1 vecka 3,1%
1 månad 4,4%
3 månader -1,5%
1 år 18,7%
10 år 146,0%
15 år -
Sedan årsskiftet 15,3%
Sedan start 205,1%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Asien exkl Japan
98,2%
Övrigt
1,8%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30
Finans
32,5%
Teknik
18,8%
Energi
10,4%
Konsument, stabil
8,8%
Industri
8,4%
Sjukvård
7,8%
Råvaror
5,3%
Övrigt
8,1%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30
Aktier
97,0%
Kort ränta
3,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30