Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
262,62 USD
PPM-nummer
233460
Morningstar kategori
Indien
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0236501697
Fondens startdatum
2006-01-16
Jämförelseindex
MSCI India NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,05%
Förvaltningskostnad
1,70%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
4,3%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Hemsida
www.amundi.com
Förvaltarens namn
Hicham Lahbabi
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Telefon
+352 47 676667
 
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i företag (i) som anges i Hongkong och har sin hemvist eller betydande aktivitet i Hongkong eller Folkrepubliken Kina eller (ii) har sin hemvist eller betydande aktivitet i Folkrepubliken Kina eller Taiwan. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer.Delfondens referensindikator utgörs av MSCI AC Golden Dragon Index.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,7%
1 vecka 0,0%
1 månad 4,0%
3 månader 5,5%
1 år 20,6%
10 år 143,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 6,9%
Sedan start 231,4%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
42,5%
Teknik
13,0%
Industri
8,4%
Råvaror
7,4%
Sjukvård
7,2%
Konsument, cyklisk
5,7%
Övrigt
15,8%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
96,7%
Kort ränta
3,5%
Övrigt
-0,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30