BNP Paribas US Mid Cap Classic R

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
243,04 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
LU0154245756
Fondens startdatum
2006-01-31
Jämförelseindex
Russell Mid Cap TR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,23%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
18,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
6,1%
Informationskvot 3 år
-1,7
   
Fondbolag
BNP Paribas Investment Partners Lux
Hemsida
www.bnpparibas-am.com
Förvaltarens namn
Geoffry Dailey
Adress
71F,No.7, Xinyi. Rd.,Sec 5 ,Taipei
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i aktier och/eller aktieliknande värdepapper i företag som omfattas av de index som utgör referens avseende medelstort börsvärde (Russell MidCap, S&P MidCap 400, Dow Jones US Mid-Cap Growth IndexSM) och/eller med ett börsvärde som är lägre än det största börsvärdet och/eller högre än det lägsta börsvärdet för dessa index (vilket konstateras i början av varje räkenskapsår) och med säte i eller som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i USA samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument och/eller i likvida medel, så länge placeringarna inte överstiger 15 %, i skuldebrev av vad slag det vara må samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 0,2%
1 månad 3,6%
3 månader 6,1%
1 år 14,4%
10 år 205,1%
15 år -
Sedan årsskiftet 4,4%
Sedan start 204,7%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Teknik
18,1%
Konsument, cyklisk
15,3%
Finans
13,1%
Sjukvård
12,4%
Industri
12,2%
Fastigheter
8,8%
Allmännyttigt
6,5%
Övrigt
13,5%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
97,7%
Kort ränta
2,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30