BNP Paribas US Mid Cap Classic R

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
231,88 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU0154245756
Fondens startdatum
2006-01-31
Jämförelseindex
Russell Mid Cap TR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,23%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
19,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
7,6%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Hemsida
www.bnpparibas-am.com
Förvaltarens namn
Thyra Zerhusen
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Telefon
+352 2646 3017
 
Placeringsinriktning
Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i aktier och/eller aktieliknande värdepapper i företag som omfattas av de index som utgör referens avseende medelstort börsvärde (Russell MidCap, S&P MidCap 400, Dow Jones US Mid-Cap Growth IndexSM) och/eller med ett börsvärde som är lägre än det största börsvärdet och/eller högre än det lägsta börsvärdet för dessa index (vilket konstateras i början av varje räkenskapsår) och med säte i eller som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i USA samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument och/eller i likvida medel, så länge placeringarna inte överstiger 15 %, i skuldebrev av vad slag det vara må samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,8%
1 vecka 1,6%
1 månad 2,3%
3 månader 3,4%
1 år 1,9%
10 år 243,0%
15 år -
Sedan årsskiftet 24,0%
Sedan start 195,1%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
20,0%
Konsument, cyklisk
17,1%
Finans
14,0%
Industri
11,6%
Sjukvård
11,3%
Fastigheter
8,2%
Allmännyttigt
6,2%
Konsument, stabil
5,3%
Övrigt
6,3%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
98,9%
Kort ränta
1,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31