BNP Paribas US Mid Cap Classic R

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
230,09 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-12-05
ISIN
LU0154245756
Fondens startdatum
2006-01-31
Jämförelseindex
Russell Mid Cap TR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,23%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
19,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
7,4%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Hemsida
www.bnpparibas-am.com
Förvaltarens namn
Geoffry Dailey
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Telefon
+352 2646 3017
 
Placeringsinriktning
Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i aktier och/eller aktieliknande värdepapper i företag som omfattas av de index som utgör referens avseende medelstort börsvärde (Russell MidCap, S&P MidCap 400, Dow Jones US Mid-Cap Growth IndexSM) och/eller med ett börsvärde som är lägre än det största börsvärdet och/eller högre än det lägsta börsvärdet för dessa index (vilket konstateras i början av varje räkenskapsår) och med säte i eller som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i USA samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument och/eller i likvida medel, så länge placeringarna inte överstiger 15 %, i skuldebrev av vad slag det vara må samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,6%
1 vecka -
1 månad -0,7%
3 månader -2,0%
1 år 5,8%
10 år 217,3%
15 år -
Sedan årsskiftet 20,5%
Sedan start 186,9%
Kursdatum: 2019-12-05
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 96,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
17,7%
Konsument, cyklisk
15,3%
Finans
13,8%
Industri
12,4%
Sjukvård
12,1%
Fastigheter
9,2%
Allmännyttigt
6,8%
Övrigt
12,6%
Totalt är 96,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
96,2%
Kort ränta
3,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31