SEB Total Potential

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
148,91 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-11-13
ISIN
SE0001117235
Fondens startdatum
2004-01-05
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,49%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
4,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Jonas Andersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden ska vara en väldiversifierad fond med exponering mot ett eller flera av tillgångsslagen aktier, valutor, räntebärande värdepapper, hedgefonder, råvaror samt mot instrument relaterade till fastigheter och private equity. Exponeringen uppnås genom bland annat investeringar i andra fonder, ETF:er eller derivat (främst s.k indexterminer) Teamet investerar i fonder som man genom analys identifierat som lämpliga fonder i portföljbygget. Urvalet görs helt oberoende och syftar till att få fram så bra ”byggstenar” som möjligt. Fonder förvaltade av SEB kan därför förekomma. Derivatinstrument används för att uppnå placeringsmålet samt effektivisera förvaltningen. Fonden investerar i instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Derivatinstrument kan även användas för att minimera sådana oönskade effekter som förändringar i växelkurser kan ha på fondens avkastning. Fonden får placera i andra instrument än de som nämns ovan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,6%
3 månader 1,1%
1 år 6,4%
10 år 38,5%
15 år 61,1%
Sedan årsskiftet 9,3%
Sedan start 67,7%
Kursdatum: 2019-11-13
Innehav
Nordamerika
52,3%
Västeuropa exkl Sverige
21,4%
Asien exkl Japan
8,3%
Sverige
8,0%
Övrigt
10,0%
Totalt är 55,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
16,4%
Finans
16,2%
Industri
15,9%
Konsument, cyklisk
10,6%
Sjukvård
10,3%
Kommunikation
8,3%
Konsument, stabil
6,9%
Allmännyttigt
5,8%
Övrigt
9,7%
Totalt är 55,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
69,6%
Aktier
51,0%
Övrigt
9,4%
Kort ränta
-30,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31