SEB Total Försiktig

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
127,25 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-09-16
ISIN
SE0001117227
Fondens startdatum
2004-01-13
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,23%
Förvaltningskostnad
0,95%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Jonas Andersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att skapa värdetillväxt över tid. Med hjälp av analys och urval tar förvaltningsteamet aktiva investeringsbeslut och erbjuder global exponering mot ett eller flera av tillgångsslagen aktier, valutor, räntebärande värdepapper, råvaror, hedgefonder, samt mot instrument relaterade till fastigheter och private equity. Förvaltarens målsättning är att utifrån fondens risknivå skapa så bra avkastning som möjligt genom att aktivt allokera sin exponering mellan de olika tillgångsslagen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,4%
1 månad -0,4%
3 månader 0,3%
1 år 2,0%
10 år 31,0%
15 år 46,9%
Sedan årsskiftet 4,8%
Sedan start 52,0%
Kursdatum: 2019-09-16
Innehav
Nordamerika
48,1%
Västeuropa exkl Sverige
21,8%
Asien exkl Japan
13,4%
Sverige
6,9%
Övrigt
9,8%
Totalt är 33,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
18,6%
Industri
17,0%
Finans
16,6%
Konsument, cyklisk
11,5%
Sjukvård
9,0%
Konsument, stabil
7,1%
Allmännyttigt
6,2%
Övrigt
14,0%
Totalt är 33,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
90,3%
Aktier
27,4%
Övrigt
5,7%
Kort ränta
-23,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31