Swedbank Robur Kinafond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
323,71 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Kina & närliggande
Senaste kursdatum
2019-11-18
ISIN
SE0001691502
Fondens startdatum
2006-06-07
Jämförelseindex
MSCI Golden Dragon NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,83%
Förvaltningskostnad
2,52%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,8%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Veronica Yu
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,8%
1 vecka -0,7%
1 månad 2,1%
3 månader 9,4%
1 år 25,2%
10 år 155,7%
15 år -
Sedan årsskiftet 29,8%
Sedan start 253,9%
Kursdatum: 2019-11-18
Innehav
Asien exkl Japan
99,2%
Övrigt
0,8%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Konsument, cyklisk
20,4%
Finans
20,4%
Teknik
19,7%
Kommunikation
15,8%
Fastigheter
7,9%
Övrigt
15,6%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
100,0%
Kort ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31