Amundi Fds Japan Equity Val A2 JPY C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
11 526,00 JPY
PPM-nummer
174490
Morningstar kategori
Japan
Senaste kursdatum
2019-09-19
ISIN
LU0248702192
Fondens startdatum
2006-06-15
Jämförelseindex
TOPIX TR JPY
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,75%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
3,7%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Hemsida
www.amundi.com
Förvaltarens namn
Tohru Kawakami
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Telefon
+352 47 676667
 
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i japanska företag som valts ut efter ett värde strategi (baserat på en analys av skillnader mellan aktiekurser och förbättrande fasta värden, i syfte att få ut resultat till följd av en framtida justering av utveckling av aktiekurserna). Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer. Topix Tokyo SE indexet utgör Delfondens referensindikator.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 1,5%
1 månad 7,2%
3 månader 7,3%
1 år 1,2%
10 år 110,3%
15 år -
Sedan årsskiftet 17,9%
Sedan start 61,5%
Kursdatum: 2019-09-19
Innehav
Japan
100,0%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30
Konsument, cyklisk
22,7%
Industri
21,1%
Råvaror
12,5%
Teknik
12,5%
Konsument, stabil
8,1%
Finans
7,8%
Sjukvård
5,9%
Kommunikation
5,3%
Övrigt
4,1%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30
Aktier
99,0%
Kort ränta
1,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30