Amundi Fds Japan Equity Val A2 JPY C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12 089,00 JPY
PPM-nummer
174490
Morningstar kategori
Japan
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0248702192
Fondens startdatum
2006-06-15
Jämförelseindex
TOPIX TR JPY
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,75%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
3,4%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Hemsida
www.amundi.com
Förvaltarens namn
Tohru Kawakami
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Telefon
+352 47 676667
 
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i japanska företag som valts ut efter ett värde strategi (baserat på en analys av skillnader mellan aktiekurser och förbättrande fasta värden, i syfte att få ut resultat till följd av en framtida justering av utveckling av aktiekurserna). Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer. Topix Tokyo SE indexet utgör Delfondens referensindikator.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,8%
1 vecka -3,5%
1 månad -4,0%
3 månader -4,5%
1 år 6,8%
10 år 109,3%
15 år -
Sedan årsskiftet -2,8%
Sedan start 64,5%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Japan
100,0%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Konsument, cyklisk
24,4%
Industri
21,4%
Teknik
12,6%
Konsument, stabil
9,6%
Råvaror
7,8%
Sjukvård
7,5%
Finans
7,0%
Kommunikation
5,5%
Övrigt
4,2%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
98,2%
Kort ränta
1,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30