Schroder ISF Global Energy A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
10,67 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, energi
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0256331488
Fondens startdatum
2006-06-30
Jämförelseindex
MSCI World/Energy NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,84%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
27,6%
Sharpe Ratio 3 år
-0,3
Tracking Error 3 år %
11,3%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Mark Lacey
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Telefon
+352 341 342 202
 
Placeringsinriktning
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i ett koncentrerat urval av aktier i företag inom energibranschen. Fonden kommer vanligtvis att inneha färre än 50 företag och ha en inriktning mot mindre och medelstora företag. Fonden riktar in sig på våra mest övertygande investeringsidéer, som i stort omfattar traditionella olje- och gasföretag, men som även kan inbegripa företag som är verksamma inom infrastruktur, samhällsservice samt förnybar och alternativ energi. Fonden kommer att ha en inriktning mot utvinnings- och produktionsföretag. Förvaltaren riktar in sig på företag med attraktiva tillväxtutsikter på längre sikt, som ofta understöds av växande produktion och som förvaltaren anser är förbisedda och undervärderade av marknaden. Vi anser att energi är ett ständigt aktuellt investeringstema, som bör fortsätta att ge intressanta resultat för investerarna, i synnerhet på längre sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,7%
1 vecka -0,7%
1 månad -9,7%
3 månader -1,3%
1 år -24,5%
10 år -57,0%
15 år -29,6%
Sedan årsskiftet -9,9%
Sedan start -48,5%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Nordamerika
57,9%
Västeuropa exkl Sverige
35,6%
Övrigt
6,5%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Energi
98,2%
Övrigt
1,8%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
129,8%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-29,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31