BNP Paribas Glb Infl-Lnkd Bd Cl Cap

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
153,46 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro global realränta, säkrade
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU0249332619
Fondens startdatum
2006-07-25
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,12%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
-2,1
   
Fondbolag
BNP Paribas Investment Partners Lux
Hemsida
www.bnpparibas-am.com
Förvaltarens namn
Jenny Yiu
Adress
71F,No.7, Xinyi. Rd.,Sec 5 ,Taipei
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer som är knutna till inflationen och/eller liknande värdepapper som emitteras eller garanteras av en stat som är medlem av OECD, utställda i vilken valuta som helst samt i derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i finansiella derivatinstrument, i penningmarknadsinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,8%
1 månad 2,7%
3 månader -0,9%
1 år 9,2%
10 år 38,0%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,5%
Sedan start 75,0%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
98,1%
Kort ränta
3,0%
Övrigt
-1,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30