Simplicity Likviditet A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
111,60 SEK
PPM-nummer
418699
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0001827692
Fondens startdatum
2006-10-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,17%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,2%
Sharpe Ratio 3 år
4,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Simplicity AB
Hemsida
www.simplicity.se
Förvaltarens namn
Henrik Tingstorp
Adress
Södra Hamnvägen 12
Sverige
Telefon
+46 340 219500
 
Placeringsinriktning
Simplicity Likviditet är en kort räntefond med inriktning på Sverige. Fonden placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor utgivna av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag. Räntebindningstiden får högst uppgå till ett år i genomsnitt och den återstående löptiden för fondens placeringar får inte i genomsnitt överstiga två år. Fonden har som mål att över tiden ge en avkastning som följer eller överstiger den korta svenska marknadsräntan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,2%
1 år 0,6%
10 år 12,0%
15 år -
Sedan årsskiftet 0,9%
Sedan start 25,1%
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
92,3%
Kort ränta
7,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30