AstraZeneca Allemansfond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 972,05 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-09-18
ISIN
SE0000900169
Fondens startdatum
1984-04-01
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,90%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
11,6%
Informationskvot 3 år
0,6
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Yvonne Sörberg
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett fåtal kvalitetsbolag över en lång tidshorisont med en betydande andel av fondförmögenheten placerad i AstraZeneca. Placeringar sker i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag i Sverige men kan även ske i övriga Norden. Urvalet av bolag görs genom en strukturerad process som innehåller såväl en kvantitativ analys som kvalitativa bedömningar. Fonden har som mål att med en risk lägre än börsen som helhet skapa en god avkastning över tiden genom investeringar i ett mindre antal kvalitetsbolag, utan koppling till något jämförelseindex. Fondens höga exponering i AstraZeneca innebär samtidigt att fondens värde kan komma att förändras kraftigare än värdet på värdepappersfonder med en större riskspridning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 1,7%
1 månad 3,0%
3 månader 3,7%
1 år 16,8%
10 år 296,1%
15 år 469,2%
Sedan årsskiftet 27,4%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-09-18
Innehav
Sverige
53,0%
Västeuropa exkl Sverige
47,0%
Totalt är 93,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Sjukvård
48,2%
Industri
24,6%
Teknik
11,8%
Konsument, cyklisk
6,3%
Övrigt
9,0%
Totalt är 93,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
93,9%
Kort ränta
6,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31