PriorNilsson Yield

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 165,79 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Senaste kursdatum
2019-12-12
ISIN
SE0001008434
Fondens startdatum
2002-12-02
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,00%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,5%
Sharpe Ratio 3 år
3,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
PriorNilsson AB
Hemsida
www.pnfonder.se
Förvaltarens namn
Per-Olof Nilsson
Adress
Box 7136
Telefon
+46 8 4417702
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad hedgefond. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Målet för fonden är att skapa absolutavkastning. Placeringarna syftar till att ge andelsägarna en positiv avkastning oberoende av marknadutveckling. Fondens handel med derivatinstrument sker både för att effektivisera förvaltningen och skydda tillgångarna men är också en del av placeringsinriktningen för att skapa avkastning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,4%
1 år 1,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,4%
Sedan start 85,6%
Kursdatum: 2019-12-12
Innehav
Sverige
96,1%
Övrigt
3,9%
Totalt är 4,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Teknik
44,2%
Råvaror
31,3%
Fastigheter
28,9%
Finans
14,2%
Övrigt
-18,5%
Totalt är 4,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Kort ränta
54,8%
Lång ränta
39,5%
Aktier
3,0%
Övrigt
2,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30