PriorNilsson Yield

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 168,31 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
SE0001008434
Fondens startdatum
2002-12-02
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,00%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,5%
Sharpe Ratio 3 år
3,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
PriorNilsson AB
Hemsida
www.pnfonder.se
Förvaltarens namn
Per-Olof Nilsson
Adress
Box 7136
Telefon
+46 8 4417702
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad hedgefond. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Målet för fonden är att skapa absolutavkastning. Placeringarna syftar till att ge andelsägarna en positiv avkastning oberoende av marknadutveckling. Fondens handel med derivatinstrument sker både för att effektivisera förvaltningen och skydda tillgångarna men är också en del av placeringsinriktningen för att skapa avkastning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,4%
1 år 1,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,1%
Sedan start 86,0%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Sverige
100,0%
Övrigt
0,0%
Totalt är 6,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Fastigheter
30,8%
Finans
25,2%
Teknik
20,3%
Industri
18,5%
Kommunikation
5,1%
Totalt är 6,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Kort ränta
53,4%
Lång ränta
38,9%
Aktier
5,9%
Övrigt
1,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31