SEB Asset Selection C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
166,10 SEK
PPM-nummer
639633
Morningstar kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Senaste kursdatum
2019-12-06
ISIN
LU0256625632
Fondens startdatum
2006-10-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,15%
Förvaltningskostnad
1,10%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,0%
Sharpe Ratio 3 år
-0,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Hans-Olov Bornemann
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,8%
1 vecka -1,0%
1 månad -0,5%
3 månader -4,7%
1 år 3,1%
10 år 16,6%
15 år -
Sedan årsskiftet 1,7%
Sedan start 66,1%
Kursdatum: 2019-12-06
Innehav
Övrigt
0,0%
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
449,9%
Aktier
58,7%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-408,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30