Danske Invest Global EM Small Cap A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
35,36 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-12-05
ISIN
LU0292126785
Fondens startdatum
2007-04-11
Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets SMID NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,10%
Förvaltningskostnad
1,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
5,4%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Devan Kaloo
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier från mindre företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs på tillväxtmarknaderna och som är noterade på en officiell fondbörs. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen ör att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindex.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,7%
1 vecka -0,1%
1 månad -3,8%
3 månader 0,3%
1 år 12,5%
10 år 114,1%
15 år -
Sedan årsskiftet 15,8%
Sedan start 128,5%
Kursdatum: 2019-12-05
Innehav
Asien exkl Japan
65,9%
Latinamerika
14,4%
Östeuropa
9,0%
Övrigt
10,6%
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
25,8%
Industri
17,1%
Konsument, cyklisk
15,9%
Sjukvård
10,8%
Konsument, stabil
10,6%
Finans
6,3%
Fastigheter
5,9%
Övrigt
7,7%
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
99,1%
Kort ränta
0,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31