Swedbank Robur Sweden High Dividend

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
169,35 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0002023036
Fondens startdatum
2007-05-15
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,25%
Förvaltningskostnad
1,45%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
7,0%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Johan Ljungquist
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av stora och små svenska bolag som kan förväntas lämna en hög direktavkastning, vilket betyder att utdelningens storlek i förhållande till kursen på aktien är hög. Fonden kan även placera upp till 10 procent av tillgångarna i nordiska bolag. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka 1,0%
1 månad 1,4%
3 månader 5,2%
1 år 10,5%
10 år 145,0%
15 år -
Sedan årsskiftet 18,6%
Sedan start 112,4%
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Sverige
74,8%
Västeuropa exkl Sverige
20,6%
Övrigt
4,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
28,1%
Konsument, cyklisk
25,8%
Finans
20,0%
Råvaror
12,9%
Kommunikation
12,3%
Övrigt
0,8%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30