BNP Paribas Enhanced Bond 6M C C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
109,70 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
LU0325598166
Fondens startdatum
2007-10-30
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,41%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
1,1%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Hemsida
www.bnpparibas-am.com
Förvaltarens namn
Eric Plantier
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Telefon
+352 2646 3017
 
Placeringsinriktning
Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument utställda i euro samt finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar. Exponeringen mot andra valutor än euro ska vara lägre än 15 %.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,3%
1 månad 1,3%
3 månader -2,4%
1 år 4,5%
10 år 6,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 0,6%
Sedan start 26,2%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
65,5%
Kort ränta
32,5%
Övrigt
2,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30