PriorNilsson Idea

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
2 984,71 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Senaste kursdatum
2019-12-13
ISIN
SE0001599432
Fondens startdatum
2006-01-02
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,20%
Förvaltningskostnad
0,20%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,2%
Sharpe Ratio 3 år
1,9
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
PriorNilsson AB
Hemsida
www.pnfonder.se
Förvaltarens namn
Torgny Prior
Adress
Box 7136
Telefon
+46 8 4417702
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad hedge-/specialfond med lång/kort strategi. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Fonden kan äga max 30% av ett bolags kapital eller röster. Fonden är en aktivt förvaltad specialfond med lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier i kombination med blankning dvs. försäljning av inlånade aktier. En specialfond får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag. Fonden placerar i aktier över hela världen men tyngdpunkten ligger i Sverige och till övervägande del de nordiska länder. Fonden får använda sig av derivatinstrument inklusive OTC. Fondens handel med derivatins sker både för att effektivisera förvaltningen och skydda tillgångarna men är också en del av placeringsinriktningen för att skapa avkastning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,2%
1 månad 1,3%
3 månader 3,9%
1 år 14,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 16,4%
Sedan start 261,1%
Kursdatum: 2019-12-13
Innehav
Sverige
77,1%
Västeuropa exkl Sverige
22,9%
Totalt är 55,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Fastigheter
37,1%
Industri
23,0%
Finans
11,1%
Sjukvård
9,6%
Konsument, stabil
7,6%
Råvaror
5,0%
Övrigt
6,6%
Totalt är 55,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
50,6%
Kort ränta
40,7%
Lång ränta
8,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30