SEB US All Cap Fund C USD - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
10,43 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, tillväxtbolag
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
LU0030166176
Fondens startdatum
1988-12-06
Jämförelseindex
Russell 1000 Growth TR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,55%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
4,9%
Informationskvot 3 år
-2,2
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
James Wilhelm
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i nordamerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher. Förvaltningsteamet gör en taktisk fördelning mellan olika förvaltningsstrategier, som i sin tur investerar i aktier. Dessa strategier har olika inriktningar; de kan vara inriktade på stora, medelstora eller små bolag. De kan vara inriktade mot värde- eller tillväxtaktier och de kan vara koncentrerade eller bredare. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor.Eftersom fonden har en annan basvaluta kommer fondens utveckling uttryckt i SEK att skilja sig från fondens utveckling i dess basvaluta. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 2,1%
1 månad 4,3%
3 månader 10,4%
1 år 24,0%
10 år 264,6%
15 år 248,3%
Sedan årsskiftet 9,6%
Sedan start 1559,9%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Nordamerika
97,8%
Övrigt
2,2%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
22,4%
Kommunikation
19,6%
Finans
17,1%
Sjukvård
12,7%
Konsument, cyklisk
8,7%
Industri
6,7%
Övrigt
12,9%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,7%
Kort ränta
1,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31