SEB Asset Selection C

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
16,41 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0256624742
Fondens startdatum
2006-10-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,15%
Förvaltningskostnad
1,10%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Hans-Olov Bornemann
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,9%
1 vecka 1,0%
1 månad 0,8%
3 månader 1,7%
1 år 7,2%
10 år 31,2%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,7%
Sedan start 85,6%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Nordamerika
64,0%
Västeuropa exkl Sverige
17,8%
Asien exkl Japan
10,2%
Australien och Nya Zeeland
5,8%
Övrigt
2,2%
Totalt är 71,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
47,8%
Finans
12,4%
Industri
6,3%
Konsument, cyklisk
6,0%
Råvaror
5,4%
Sjukvård
5,2%
Övrigt
17,0%
Totalt är 71,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
176,9%
Aktier
113,1%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-190,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31