Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,18 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro global realränta, säkrade
Senaste kursdatum
2019-12-13
ISIN
LU0353649436
Fondens startdatum
2008-05-29
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,51%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
3,0%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Timothy Foster
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter en attraktiv real avkastning och värdestegring genom ett antal strategier från bl.a. global inflationskoppling, ränte- och kreditmarknader. Strategierna är bl.a. baserade på aktiv avkastningskurva, sektorrotation, aktieurval, relativ värde- och innehavstidsbas. Fonden investerar primärt i obligationer samt kortfristiga värdepapper. Fonden får även investera i derivatinstrument. Fonden kommer primärt att investera i inflationskopplade obligationer, nominella obligationer och andra skuldebrev från utfärdare på utvecklade marknader och tillväxtmarknader i hela världen såsom instrument emitterade av stater, myndigheter, överstatliga organisationer, företag och banker. Fonden får investera upp till 30 % i Penningmarknadsinstrument och bankdepositioner, upp till 25 % i konvertibla obligationer och upp till 10 % i andelar och delrätter. Sådana investeringar innefattar både hög- och lågrisktillgångar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka -0,2%
1 månad -1,9%
3 månader -1,5%
1 år 5,5%
10 år 13,5%
15 år -
Sedan årsskiftet 6,8%
Sedan start 36,8%
Kursdatum: 2019-12-13
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
88,6%
Kort ränta
11,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31