Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
10,88 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - globala obligationer, reala
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0353648891
Fondens startdatum
2008-05-29
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked TR USD
 
Köpavgift
4%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,71%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
2,7%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Timothy Foster
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter en attraktiv real avkastning och värdestegring genom ett antal strategier från bl.a. global inflationskoppling, ränte- och kreditmarknader. Strategierna är bl.a. baserade på aktiv avkastningskurva, sektorrotation, aktieurval, relativ värde- och innehavstidsbas. Fonden investerar primärt i obligationer samt kortfristiga värdepapper. Fonden får även investera i derivatinstrument. Fonden kommer primärt att investera i inflationskopplade obligationer, nominella obligationer och andra skuldebrev från utfärdare på utvecklade marknader och tillväxtmarknader i hela världen såsom instrument emitterade av stater, myndigheter, överstatliga organisationer, företag och banker. Fonden får investera upp till 30 % i Penningmarknadsinstrument och bankdepositioner, upp till 25 % i konvertibla obligationer och upp till 10 % i andelar och delrätter. Sådana investeringar innefattar både hög- och lågrisktillgångar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,6%
1 vecka 0,3%
1 månad 2,0%
3 månader 1,9%
1 år 8,5%
10 år 48,6%
15 år -
Sedan årsskiftet 3,7%
Sedan start 76,5%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
35,8%
Konsument, stabil
13,4%
Allmännyttigt
12,9%
Kommunikation
9,9%
Råvaror
7,5%
Konsument, cyklisk
6,2%
Industri
5,0%
Övrigt
9,3%
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
87,6%
Kort ränta
15,0%
Övrigt
0,0%
Aktier
-2,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31