SEB Bioteknikfond C EUR - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
101,36 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, bioteknik
Senaste kursdatum
2019-11-08
ISIN
LU0385485148
Fondens startdatum
2008-09-17
Jämförelseindex
NASDAQ Biotechnology TR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,56%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
19,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
5,4%
Informationskvot 3 år
-1,2
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Maria Werner
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper i biotekniksektorn världen över. Bioteknikbranschen är mindre konjunkturkänslig än många andra sektorer och avkastningen beror till stor del på medicinsk utveckling och vetenskapliga framsteg. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas fondvärdet av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 2,8%
1 vecka -
1 månad 7,0%
3 månader 2,7%
1 år 0,4%
10 år 349,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 18,2%
Sedan start 309,4%
Kursdatum: 2019-11-08
Innehav
Nordamerika
93,9%
Övrigt
6,1%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Sjukvård
100,0%
Totalt är 96,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
99,9%
Kort ränta
0,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30