Atlant Stability

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 371,18 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
SE0002623553
Fondens startdatum
2008-10-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,52%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,9%
Sharpe Ratio 3 år
2,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Atlant Fonder AB
Hemsida
www.atlantfonder.se
Förvaltarens namn
Anders Kullberg
Adress
Skomakaregatan 13
Telefon
+046-39 39 69
 
Placeringsinriktning
Atlant Stability är en aktivt förvaltad hedgefond som eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med mycket låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid och till en uttalad låg risk, skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 3 procentenheter. Fonden har även som mål att skapa minst 80 procent positiva avkastningsmånader. En aktiv ränteförvaltning med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer kombineras med derivatstrategier som både används för att sänka risken i fonden och för att skapa ytterligare avkastning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,0%
3 månader 0,2%
1 år 0,6%
10 år 30,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 1,0%
Sedan start 40,1%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Sverige
100,0%
Övrigt
0,0%
Totalt är 2,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Fastigheter
100,0%
Totalt är 2,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Kort ränta
57,7%
Lång ränta
35,1%
Övrigt
4,9%
Aktier
2,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30