Indecap Guide Avkastningsfond C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
133,75 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
SE0002623900
Fondens startdatum
2008-10-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,17%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
4,0%
Sharpe Ratio 3 år
-0,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Indecap AB
Hemsida
www.indecapfonder.se
Förvaltarens namn
Tobias Kohl
Adress
Regeringsgatan 60
Telefon
46 8 409 454 00
 
Placeringsinriktning
Fonden riktar sig till institutioner och privatpersoner som önskar en finansiell produkt med hög riskjusterad avkastning, samt låg risk och relativt låg korrelation mot aktier och obligationer. Fonden inriktar sig på absolut avkastning, till skillnad från traditionella investeringsfonder. Fonden är noterad i SEK och utnyttjar valutaterminer för att skydda Fondens värde mot valutakursförluster. Fondens har en placeringsinriktning som en long/short equity fond. Fonden tar långa eller korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument, alternativt fonder med absolutavkastande fokus. Under perioder med stor osäkerhet på aktiemarknaden kan även andra tillgångsslag utnyttjas för att uppnå god riskspridning. För att maximera avkastningen så har fonden möjlighet att placera fondens kassa i penningmarknadsinstrument, stats- och företagsobligationer. Fondens mål är att uppnå en avkastning som överstiger den riskfria räntan. Fondens jämförelseindex är OMRX T-Bill index.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,5%
1 vecka -1,0%
1 månad -0,4%
3 månader -3,2%
1 år -5,4%
10 år 19,2%
15 år -
Sedan årsskiftet -4,7%
Sedan start 39,2%
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Sverige
90,1%
Västeuropa exkl Sverige
9,9%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
35,5%
Finans
17,0%
Teknik
13,4%
Konsument, stabil
9,2%
Fastigheter
8,0%
Sjukvård
7,6%
Konsument, cyklisk
5,3%
Övrigt
4,0%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30