UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
90,11 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader
Senaste kursdatum
2019-12-12
ISIN
LU0346595837
Fondens startdatum
2008-06-02
Jämförelseindex
MSCI EM NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,11%
Förvaltningskostnad
1,63%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
4,4%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Bruno Bertocci
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fondens tillgångar är huvudsakligen placerade i aktier från bolag med relativt litet börsvärde som verkar på ett socialt ansvarsfullt sätt. Fondens investeringar är brett spridda på alla sektorer och tillväxtländer, och fondens positioner förvaltas aktivt. Portföljförvaltaren fördelar tillgångarna enligt en noggrann investeringsprocess grundad på fundamental analys. Aktieurvalet baseras på bedömning av möjligheter i förhållande till respektive risk. Det kan förekomma att fondplaceringarna tillfälligt koncentreras till vissa områden. Positiv och negativ urvalsprövning är väsentliga delar i investeringsprocessen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,3%
1 vecka 2,0%
1 månad -0,4%
3 månader -0,2%
1 år 13,1%
10 år 24,2%
15 år -
Sedan årsskiftet 18,8%
Sedan start 40,6%
Kursdatum: 2019-12-12
Innehav
Asien exkl Japan
85,0%
Latinamerika
8,2%
Övrigt
6,7%
Totalt är 97,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
26,3%
Teknik
18,3%
Kommunikation
13,6%
Konsument, cyklisk
10,9%
Konsument, stabil
10,5%
Industri
8,1%
Övrigt
12,3%
Totalt är 97,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
97,0%
Kort ränta
3,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31