Templeton Asian Smlr Coms A(acc)USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
44,30 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-12-05
ISIN
LU0390135332
Fondens startdatum
2008-10-14
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
Köpavgift
6%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,24%
Förvaltningskostnad
1,35%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
5,7%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Hemsida
www.franklintempletonnordic.com
Förvaltarens namn
Chetan Sehgal
Adress
Blasieholmsgatan 5
Telefon
+46 (0) 8 545 012 30
 
Placeringsinriktning
Investeringsteamet använder sig av en global analysexpertis med en inriktning på att hitta företag i de asiatiska länderna däribland på tillväxtmarknader som anses vara förbisedda av andra investerare och som erbjuder en möjlighet till ökat värde på lång sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka -2,2%
1 månad -5,3%
3 månader -2,2%
1 år 3,2%
10 år 193,5%
15 år -
Sedan årsskiftet 8,0%
Sedan start 487,6%
Kursdatum: 2019-12-05
Innehav
Asien exkl Japan
95,9%
Övrigt
4,1%
Totalt är 95,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Konsument, cyklisk
24,1%
Teknik
19,0%
Finans
18,0%
Råvaror
10,3%
Sjukvård
8,2%
Industri
7,7%
Konsument, stabil
6,4%
Övrigt
6,4%
Totalt är 95,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
95,2%
Kort ränta
4,1%
Lång ränta
0,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31