SEB Strategi Möjlighet C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
183,65 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-11-18
ISIN
LU0394669963
Fondens startdatum
2008-11-17
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,51%
Förvaltningskostnad
1,35%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Jonas Andersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Denna fondandelsfond placerar med globalt fokus. Med hänsyn till fondens risknivå strävar vi efter att maximera den totala avkastningen genom att aktivt allokera fondens exponering mot framförallt aktier, räntebärande värdepapper och alternativa placeringar. Exempel på alternativa placeringar är råvaror, hedgefonder, valutor.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,1%
1 månad 1,6%
3 månader 2,9%
1 år 9,1%
10 år 48,7%
15 år -
Sedan årsskiftet 14,0%
Sedan start 83,7%
Kursdatum: 2019-11-18
Innehav
Nordamerika
58,2%
Västeuropa exkl Sverige
19,9%
Asien exkl Japan
8,2%
Japan
6,9%
Övrigt
6,7%
Totalt är 67,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
18,9%
Finans
15,6%
Sjukvård
12,8%
Industri
12,7%
Konsument, cyklisk
11,5%
Kommunikation
9,9%
Konsument, stabil
7,3%
Övrigt
11,3%
Totalt är 67,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
69,3%
Aktier
67,2%
Övrigt
3,8%
Kort ränta
-40,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31