SEB Korträntefond D EUR - Lux utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
0,46 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, korta
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
LU0397075192
Fondens startdatum
2008-11-12
Jämförelseindex
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,36%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
0,5%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Xuli Qian
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i obligationer, skuldförbindelser med rörlig ränta och penningmarknadsinstrument utfärdade i euro. Innehaven är utgivna av stater, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade (”AAA.” – ”BBB-”). Fondens genomsnittliga duration får uppgå till högst ett år. Fonden har möjlighet att anpassa den genomsnittliga löptiden efter teamets förväntningar på förändringar av ränteläget. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Eftersom fondens tillgångar är i Euro påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till euron.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,0%
1 månad 1,0%
3 månader -2,1%
1 år 2,6%
10 år 4,0%
15 år -
Sedan årsskiftet 0,4%
Sedan start 1,8%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
82,9%
Kort ränta
14,8%
Övrigt
2,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31