SEB Asienfond ex Japan D USD - Lux utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1,61 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2019-12-13
ISIN
LU0397043406
Fondens startdatum
2008-11-21
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,86%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Marie-Anne Meldahl
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad med fokus på tillväxtmarknaderna i Asien. Investeringsområdet består i huvudsak av alla aktier som ingår i MSCI All Country (AC) Asia ex Japan Net Return Index (ett återinvesterande aktieindex med inriktning mot Asien exklusive Japan), även om förvaltningsteamet också söker efter andra attraktiva investeringar i Asien. Fonden har också möjlighet att investera i bolag från andra delar av världen förutsatt att de har minst hälften av sin verksamhet eller försäljning i regionen. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas fondvärdet av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om placeringsmöjligheter m.m. se fullständigt Prospekt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,7%
1 vecka 2,4%
1 månad -0,5%
3 månader 1,4%
1 år 7,0%
10 år 92,5%
15 år -
Sedan årsskiftet 11,9%
Sedan start 219,1%
Kursdatum: 2019-12-13
Innehav
Asien exkl Japan
99,6%
Övrigt
0,4%
Totalt är 97,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Teknik
19,6%
Finans
18,5%
Kommunikation
12,6%
Konsument, cyklisk
11,1%
Industri
9,4%
Fastigheter
8,1%
Råvaror
7,9%
Energi
5,7%
Övrigt
7,1%
Totalt är 97,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
99,2%
Kort ränta
0,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30