Nordea Inst Ränte långaplac Sverige

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
102,44 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0000524415
Fondens startdatum
1998-04-20
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,25%
Förvaltningskostnad
0,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,3
Tracking Error 3 år %
1,2%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Nordea Funds Ab
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Anders Burholt
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 771 224488
 
Placeringsinriktning
En räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper med lång räntebindningstid utgivna av staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst åtta år, men riktvärdet är 3,5 år. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. Fonden omfattas även av särskilda etiska kriterier. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i företag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,4%
1 månad 0,9%
3 månader 0,5%
1 år 1,9%
10 år 33,3%
15 år 60,2%
Sedan årsskiftet 1,0%
Sedan start 138,3%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
99,7%
Kort ränta
0,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31