Nordea Inst Aktie Sverige

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
215,04 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
SE0000524407
Fondens startdatum
1998-04-20
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,51%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
2,5%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Nordea Funds Ab
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Patrik Hammar
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 771 224488
 
Placeringsinriktning
En aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden har innehav i ett brett urval av företag. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas in¬ternationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker att placera i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller distribution av varor och tjänster, och/eller service till dessa bolag, inom kategorier¬na vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi, kolbrytning samt fossilt bränsle (endast produktion/distribution). Därtill undviker fondens förvaltare att placera i bolag som finns på Carbon Underground 200TM-listan och i bolag med ESG-betyg B eller lägre enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala. Genomsnittet av fondens kapitalviktade ESG-betyg skall vara minst A enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka -0,7%
1 månad 3,8%
3 månader 12,2%
1 år 21,0%
10 år 184,1%
15 år 293,9%
Sedan årsskiftet 27,3%
Sedan start 357,0%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Sverige
92,0%
Västeuropa exkl Sverige
7,3%
Övrigt
0,7%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
33,0%
Finans
20,0%
Teknik
10,2%
Konsument, stabil
7,3%
Fastigheter
6,4%
Råvaror
6,2%
Sjukvård
5,8%
Konsument, cyklisk
5,7%
Kommunikation
5,5%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
98,9%
Kort ränta
1,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30