Nordnet Superfonden Sverige

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
394,17 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
SE0002756973
Fondens startdatum
2009-03-10
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,00%
Förvaltningskostnad
0,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
1,9%
Informationskvot 3 år
0,8
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Tobias Övelius
Adress
Box 7837
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den svenska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet NASDAQ OMXSBGI och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 3,0%
1 månad 1,8%
3 månader 4,2%
1 år 13,6%
10 år 179,6%
15 år -
Sedan årsskiftet 23,2%
Sedan start 318,3%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Sverige
92,2%
Västeuropa exkl Sverige
7,1%
Övrigt
0,7%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
31,9%
Finans
19,9%
Teknik
10,1%
Konsument, stabil
7,9%
Konsument, cyklisk
6,6%
Fastigheter
6,1%
Sjukvård
5,9%
Råvaror
5,4%
Övrigt
6,1%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30