AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B $ Acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
38,16 USD
PPM-nummer
352872
Morningstar kategori
USA, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
IE0033609722
Fondens startdatum
2009-01-21
Jämförelseindex
Russell 1000 TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,86%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
0,9%
Informationskvot 3 år
-2,4
   
Fondbolag
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Hemsida
www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
Abbey Court Block C
Lower Abbey Street
Telefon
+353 (0)1 790 3555
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka 0,7%
1 månad 3,2%
3 månader 3,9%
1 år 11,6%
10 år 332,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 30,0%
Sedan start 343,1%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Nordamerika
99,1%
Övrigt
0,9%
Totalt är 97,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
24,3%
Finans
18,1%
Konsument, cyklisk
15,1%
Sjukvård
13,7%
Industri
8,8%
Konsument, stabil
7,2%
Övrigt
12,8%
Totalt är 97,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
97,5%
Kort ränta
2,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31