Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
14,25 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, försiktig
Senaste kursdatum
2019-08-16
ISIN
LU0393653166
Fondens startdatum
2009-01-19
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,58%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
2,5%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att ge en långsiktigt stabil tillväxt genom investeringar i tillgångar över hela världen som ger exponering mot obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och kontanter. Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 65 % av tillgångarna i obligationer och kontanter. All råvaruexponering för denna fond kommer att ske via godkända instrument och derivat såsom (men inte begränsat till) andelar/aktier i UCITS/eller andra UCI, fonder som handlas på fondbörs och swappar baserade på råvaruindex. All exponering mot fastigheter kommer att ske genom investeringar i värdepapper i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av byggsektorn och andra fastighetsrelaterade investeringar. Fonden kan även investera i andra överlåtbara värdepapper, enheter i kollektiva investeringsplaner, penningmarknadsinstrument, kontanter och depositioner. Fonden får fritt använda finansiella derivatinstrument samt mer komplexa derivatinstrument eller derivatstrategier.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 1,2%
1 månad 1,8%
3 månader 0,3%
1 år 7,1%
10 år 40,6%
15 år -
Sedan årsskiftet 11,6%
Sedan start 40,5%
Kursdatum: 2019-08-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
36,4%
Nordamerika
26,7%
Asien exkl Japan
20,3%
Japan
14,5%
Övrigt
2,2%
Totalt är 47,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30
Finans
17,6%
Teknik
16,8%
Konsument, cyklisk
14,1%
Industri
13,2%
Sjukvård
9,5%
Konsument, stabil
8,7%
Energi
7,0%
Råvaror
5,3%
Övrigt
7,9%
Totalt är 47,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30
Lång ränta
41,0%
Kort ränta
24,9%
Övrigt
18,7%
Aktier
15,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-04-30