Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
14,81 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, försiktig
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
LU0393653166
Fondens startdatum
2009-01-19
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
2,5%
Informationskvot 3 år
-1,6
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att ge en långsiktigt stabil tillväxt genom investeringar i tillgångar över hela världen som ger exponering mot obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och kontanter. Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 65 % av tillgångarna i obligationer och kontanter. All råvaruexponering för denna fond kommer att ske via godkända instrument och derivat såsom (men inte begränsat till) andelar/aktier i UCITS/eller andra UCI, fonder som handlas på fondbörs och swappar baserade på råvaruindex. All exponering mot fastigheter kommer att ske genom investeringar i värdepapper i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av byggsektorn och andra fastighetsrelaterade investeringar. Fonden kan även investera i andra överlåtbara värdepapper, enheter i kollektiva investeringsplaner, penningmarknadsinstrument, kontanter och depositioner. Fonden får fritt använda finansiella derivatinstrument samt mer komplexa derivatinstrument eller derivatstrategier.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,3%
1 månad 2,9%
3 månader 0,7%
1 år 10,6%
10 år 38,0%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,2%
Sedan start 43,7%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
35,3%
Asien exkl Japan
27,4%
Nordamerika
21,0%
Japan
12,4%
Övrigt
3,9%
Totalt är 55,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Kommunikation
22,9%
Teknik
20,6%
Konsument, cyklisk
13,8%
Finans
12,6%
Industri
10,4%
Fastigheter
6,7%
Övrigt
13,1%
Totalt är 55,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
48,0%
Aktier
22,8%
Övrigt
20,7%
Kort ränta
8,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30