Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,62 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, försiktig, global
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
LU0393653596
Fondens startdatum
2009-01-19
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
2,8%
Informationskvot 3 år
-2,0
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att ge en långsiktigt stabil tillväxt genom investeringar i tillgångar över hela världen som ger exponering mot obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och kontanter. Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 65 % av tillgångarna i obligationer och kontanter. All råvaruexponering för denna fond kommer att ske via godkända instrument och derivat såsom (men inte begränsat till) andelar/aktier i UCITS/eller andra UCI, fonder som handlas på fondbörs och swappar baserade på råvaruindex. All exponering mot fastigheter kommer att ske genom investeringar i värdepapper i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av byggsektorn och andra fastighetsrelaterade investeringar. Fonden kan även investera i andra överlåtbara värdepapper, enheter i kollektiva investeringsplaner, penningmarknadsinstrument, kontanter och depositioner. Fonden får fritt använda finansiella derivatinstrument samt mer komplexa derivatinstrument eller derivatstrategier.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka -0,4%
1 månad -1,0%
3 månader 0,0%
1 år 4,4%
10 år 16,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 6,3%
Sedan start 23,6%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
38,6%
Asien exkl Japan
24,7%
Nordamerika
21,2%
Japan
12,1%
Övrigt
3,4%
Totalt är 59,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
15,8%
Finans
15,8%
Konsument, cyklisk
13,1%
Industri
11,5%
Kommunikation
10,3%
Sjukvård
8,1%
Konsument, stabil
7,0%
Energi
6,2%
Råvaror
5,6%
Övrigt
6,6%
Totalt är 59,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
45,3%
Aktier
23,0%
Övrigt
19,8%
Kort ränta
11,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31