Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,47 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, försiktig, global
Senaste kursdatum
2020-02-25
ISIN
LU0393653596
Fondens startdatum
2009-01-19
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
3,5%
Informationskvot 3 år
-1,8
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att ge en långsiktigt stabil tillväxt genom investeringar i tillgångar över hela världen som ger exponering mot obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och kontanter. Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 65 % av tillgångarna i obligationer och kontanter. All råvaruexponering för denna fond kommer att ske via godkända instrument och derivat såsom (men inte begränsat till) andelar/aktier i UCITS/eller andra UCI, fonder som handlas på fondbörs och swappar baserade på råvaruindex. All exponering mot fastigheter kommer att ske genom investeringar i värdepapper i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av byggsektorn och andra fastighetsrelaterade investeringar. Fonden kan även investera i andra överlåtbara värdepapper, enheter i kollektiva investeringsplaner, penningmarknadsinstrument, kontanter och depositioner. Fonden får fritt använda finansiella derivatinstrument samt mer komplexa derivatinstrument eller derivatstrategier.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka -1,1%
1 månad -1,9%
3 månader -1,5%
1 år -1,9%
10 år 21,2%
15 år -
Sedan årsskiftet -1,8%
Sedan start 21,2%
Kursdatum: 2020-02-25
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
34,6%
Asien exkl Japan
27,4%
Nordamerika
21,7%
Japan
12,5%
Övrigt
3,7%
Totalt är 57,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Kommunikation
25,8%
Teknik
16,0%
Industri
14,1%
Finans
13,0%
Konsument, cyklisk
11,7%
Fastigheter
7,5%
Sjukvård
5,3%
Övrigt
6,6%
Totalt är 57,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
45,0%
Aktier
23,6%
Övrigt
20,4%
Kort ränta
10,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31