SEB Sustainable High Yield C SEK – Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
193,53 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
LU0413134395
Fondens startdatum
2009-02-19
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,06%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
3,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Karin Beltzér
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i obligationer utgivna av företag med betydande kreditrisk inom segmentet Non-investment Grade, så kallade High Yield. Obligationer som klassas som High Yield har kreditrating BB+ till D, där D motsvarar bolag som inte fullföljt sina kreditåtaganden (default). Huvuddelen av fondens tillgångar är investerade i bolag som bedöms ha en något högre kreditkvalitet inom High Yield-segmentet. Fonden sprider placeringarna mellan obligationer utgivna av företag i USA och Europa, verksamma inom olika branscher. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Andelsklassen har som målsättning att vara valutasäkrad mot svängningar i fondens basvaluta. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,2%
1 månad 0,0%
3 månader 1,1%
1 år 7,3%
10 år 68,1%
15 år -
Sedan årsskiftet 9,0%
Sedan start 93,5%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
96,6%
Övrigt
3,4%
Kort ränta
-0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31