SEB Asset Selection C H-JPY

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
11 257,81 JPY
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Senaste kursdatum
2019-11-11
ISIN
LU0414062918
Fondens startdatum
2006-10-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,14%
Förvaltningskostnad
1,10%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Hans-Olov Bornemann
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,8%
1 månad -2,0%
3 månader -6,3%
1 år 16,6%
10 år 33,7%
15 år -
Sedan årsskiftet 12,2%
Sedan start 7,4%
Kursdatum: 2019-11-11
Innehav
Övrigt
0,0%
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
449,9%
Aktier
58,7%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-408,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30