SEB Listed Private Equity C EUR - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
333,13 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, onoterat
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
LU0385668222
Fondens startdatum
2008-09-22
Jämförelseindex
Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,56%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
15,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,2%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
5,1%
Informationskvot 3 år
0,5
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Victor Lang
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar globalt i noterad Private Equity i framförallt USA och Europa, men kan även investera selektivt på andra börser. Investeringarna begränsas inte av en viss geografisk allokering. Teamet kombinerar placeringar i noterade Private Equity bolag, noterade Private Equity portföljer och i noterade bolag där Private Equity bolag är minoritetsägare. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. För en svensk investerare påverkas även avkastningen av den svenska kronans utveckling i relation till fondens basvaluta EUR. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fullständigt Prospekt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,8%
1 vecka -1,1%
1 månad 3,1%
3 månader 9,0%
1 år 26,6%
10 år 179,5%
15 år -
Sedan årsskiftet 39,5%
Sedan start 236,1%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Nordamerika
69,6%
Västeuropa exkl Sverige
14,3%
Asien exkl Japan
8,0%
Sverige
6,7%
Övrigt
1,4%
Totalt är 88,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
52,4%
Konsument, cyklisk
13,7%
Teknik
12,3%
Sjukvård
10,3%
Energi
6,9%
Övrigt
4,5%
Totalt är 88,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
88,9%
Kort ränta
5,8%
Övrigt
5,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30