Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
113,58 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Senaste kursdatum
2019-11-13
ISIN
SE0003428101
Fondens startdatum
2010-10-01
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,37%
Förvaltningskostnad
1,80%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
3,2%
Sharpe Ratio 3 år
-0,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Aktie-Ansvar AB
Hemsida
www.aktieansvar.se
Förvaltarens namn
Philip Wendt
Adress
Box 55659
Biblioteksgatan 1
Stockholm
Telefon
+46 8 58881100
 
Placeringsinriktning
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge är en dagligt handlad hedgefond, med fundamental syn på aktievärdering, som placerar företrädesvis i svenska företag med god balans- och resultaträkning och som även ger hög direktavkastning. Dessutom justeras aktiemarknadsexponeringen med hjälp av köpta eller sålda derivat på det svenska aktieindexet OMXS30. Fonden har möjlighet att vara negativt exponerad mot börsen men har oftast en viss, men begränsad, positiv nettoexponering mot aktiemarknaden. Förvaltarna arbetar även aktivt på räntemarknaden för att öka på den långsiktiga avkastningen och kan placera i såväl certifikat, obligationer som i så kallade FRN:s (Floating Rate Notes). Målet för fonden är att ge en positiv avkastning över tid oavsett utvecklingen på de finansiella marknaderna. Den riskjusterade avkastningen ska över tid vara god jämfört med de traditionella tillgångsslagen aktier och räntebärande placeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,5%
3 månader -0,6%
1 år -4,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -5,5%
Sedan start 15,5%
Kursdatum: 2019-11-13
Innehav
Sverige
85,3%
Västeuropa exkl Sverige
11,5%
Övrigt
3,2%
Totalt är 25,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Fastigheter
155,1%
Teknik
38,7%
Konsument, cyklisk
38,5%
Råvaror
13,5%
Konsument, stabil
8,9%
Övrigt
-154,6%
Totalt är 25,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Lång ränta
86,8%
Kort ränta
19,7%
Övrigt
1,5%
Aktier
-8,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30