INVL Russia TOP20

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
38,60 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ryssland
Senaste kursdatum
2019-11-18
ISIN
LTIF00000435
Fondens startdatum
2010-10-29
Jämförelseindex
MSCI Russia NR USD
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,73%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
15,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
6,3%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
INVL Asset Management
Hemsida
www.invl.com
Förvaltarens namn
Dainius Bloze
Adress
Gyneju str. 14
Telefon
8 700 55 959
 
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka -1,0%
1 månad 5,3%
3 månader 11,4%
1 år 32,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 43,8%
Sedan start 52,6%
Kursdatum: 2019-11-18
Innehav
Östeuropa
92,0%
Västeuropa exkl Sverige
8,0%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Energi
32,1%
Finans
25,0%
Kommunikation
7,9%
Råvaror
7,7%
Fastigheter
7,2%
Allmännyttigt
6,5%
Industri
5,7%
Övrigt
7,8%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
98,1%
Kort ränta
1,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31