Alfa Axiom Fund

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
89,45 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
SE0003616036
Fondens startdatum
2010-06-01
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,2%
Sharpe Ratio 3 år
-0,3
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
ALFAKRAFT Fonder AB
Hemsida
www.alfakraft.se
Förvaltarens namn
Thomas Stridsman
Adress
Grev Turegatan 10A
Telefon
+46 8 54518880
 
Placeringsinriktning
Fonden är en kvantitativ trendföljande hedgefond med inriktning på handel med finansiella terminskontrakt. Det innebär att fondens tillgångar ska placeras på reglerade marknader och marknader motsvarande reglerade marknader utanför EES i börshandlade derivatkontrakt. Fondens målsättning är att uppnå en varaktigt hög riskjusterad avkastning. Dessutom eftersträvar fonden en låg samvariation med traditionella tillgångsklasser i syfte att erbjuda ett verktyg för diversifiering i en portfölj bestående av aktier och obligationer. Fonden strävar ej att följa något index utan är absolutavkastande. Fonden kan både köpa och sälja underliggande vara i syfte att uppnå positiv avkastning både i stigande och fallande marknader. Fondens genomsnittliga årliga avkastningsmål är 15 till 20 procent. Fonden eftersträvar en risknivå på ca cirka 13 procent, mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling. Fonden är därför att betrakta som en fond med medelstor risk.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,0%
1 månad -1,0%
3 månader 2,7%
1 år -2,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -1,8%
Sedan start 20,5%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-09-30
Kort ränta
1 085,4%
Aktier
176,5%
Övrigt
2,8%
Lång ränta
-1 164,7%
Portföljen uppdaterad per 2018-09-30